Usługi projektowe i budowlane

Wykonujemy:

  • projekty,
  • wznoszenie kompletnych budynków i budowli,
  • wykonywanie robót ogólnobudowlanych w zakresie obiektów górniczych i produkcyjnych,
  • wykonywanie obiektów inżynierskich,
  • wykonywanie robót budowlanych w zakresie wznoszenia konstrukcji stalowych.