USŁUGI PRAWNE

PRAWO CYWILNE

 • Profesjonalne doradztwo z zakresu prawa cywilnego, w tym z prawa spadkowego.
 • Sporządzanie pism procesowych, pozwów, zażaleń, wniosków, umów cywilnoprawnych.
 • Opiniowanie umów, pism procesowych oraz wybranych zagadnień prawnych.

PRAWO KARNE

 • Profesjonalne doradztwo z zakresu prawa karnego, wykroczeń oraz prawa karnego skarbowego.
 • Sporządzanie pism procesowych, pozwów, zażaleń, wniosków o ukaranie, zawiadomień do prokuratury, aktów oskarżenia z oskarżenia prywatnego.
 • Opiniowanie pism procesowych oraz wybranych zagadnień prawnych

PRAWO GOSPODARCZE

 • Profesjonalne doradztwo z zakresu prawa gospodarczego w tym prawa spółek handlowych.
 • Sporządzanie pism procesowych, pozwów, zażaleń, wniosków, umów gospodarczych.
 • Opiniowanie umów, pism procesowych oraz wybranych zagadnień prawnych.

PRAWO ADMINISTRACYJNE

 • Profesjonalne doradztwo z zakresu prawa administracyjnego.
 • Sporządzanie pism procesowych, pozwów, zażaleń, wniosków, odwołań od decyzji organów administracji samorządowej i państwowej.
 • Opiniowanie pism, odwołań oraz wybranych zagadnień prawnych.

USŁUGI FINANSOWE

 • finansowanie przedsiębiorstwa
 • finansowanie inwestycji
 • kredyt
 • faktoring
 • pożyczki
 • leasing
 • dzierżawa