Prawa autorskie

Zawartość strony w tej domenie oraz nazwa domeny podlegają ochronie prawnej. Dokumenty, artykuły i grafiki stanowią własność VICTORIA APLEX PRO PLATFORMA LOGISTYCZNA Sp. z o.o. lub zostały wykorzystane za zgodą osób uprawnionych.

Kopiowanie i rozpowszechnianie za pomocą jakiejkolwiek metody poligraficznej czy elektronicznej jest zabronione, chyba że zostało inaczej uzgodnione z VICTORIA APLEX PRO PLATFORMA LOGISTYCZNA
Sp. z o.o.

Pojedyncze dokumenty publikowane przez VICTORIA APLEX PRO PLATFORMA LOGISTYCZNA Sp. z o.o. w World Wide Web mogą zawierać inne notki o prawach autorskich związane z tymi dokumentami.